Liste over nødalarmer

Du kan få vist listen over nødopkaldsalarmer, du har modtaget, hvis nødopkaldsalarmer er konfigureret til at ringe på håndsættet.

Få vist de modtagne nødalarmer

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Alarmliste .

3

Hvis der er alarmer, skal du trykke på Vælg for at se alarmoplysningerne.

Rapportér en nødsituation

Håndsættet har en nødknap, der er placeret øverst på håndsættet. Hvis den er konfigureret af administratoren, kan du trykke på denne knap for at udløse en besked i en nødsituation. Håndsættet afgiver et opkald til et foruddefineret nødopkaldsnummer og tænder automatisk højttalertelefonen.

Tryk på og hold Nødknap nede i 3 sekunder.