Alarm liste

Du kan få vist listen over nødopkaldsalarmer, du har modtaget, hvis nødopkaldsalarmer er konfigureret til at ringe på håndsættet.

Se de modtagne alarmer

1

Tryk på menu .

2

Vælg alarm liste .

3

Hvis der er alarmer, skal du trykke på Vælg for at se alarmoplysningerne.

Rapportér en nødsituations situation

6825-håndsættet har en nødstilfælde knap, der er placeret øverst i håndsættet. Hvis den er konfigureret af administratoren, kan du trykke på denne knap for at udløse en besked i en nødsituation. Håndsættet afgiver et opkald til et foruddefineret nødopkaldsnummer og tænder automatisk højttalertelefonen.

Nødopkald til tryk og hold i 3 sekunder.