Liste over nødalarmer

Du kan vise en liste over nødalarmer du har mottatt, dersom nødalarmer er konfigurert til å ringe på telefonen din.

Vise mottatte nødalarmer

1

Trykk på Meny .

2

Velg Alarmliste (Alarm list).

3

Hvis det er alarmer, trykker du på Velg å vise informasjon om alarmene.

Rapportere en nødsituasjon

Telefonen har en nødknapp plassert øverst på telefonen. Hvis administrator har konfigurert dette, kan du trykke på denne knappen å varsle i en nødsituasjon. Telefonen ringer til et forhåndsbestemt nødnummer og slår automatisk på høyttaleren.

Trykk og hold inne nødtasten i 3 sekunder.