Liste over nødalarmer

Du kan vise en liste over nødalarmer du har mottatt, dersom nødalarmer er konfigurert til å ringe på telefonen din.

Vise mottatte nødalarmer

1

Trykk på Meny .

2

Velg Alarmliste .

3

Hvis det er alarmer, trykker du på Velg å vise informasjon om alarmene.

Rapportere en nødsituasjon

6825-håndsettet har en nødknapp øverst på håndsettet. Hvis administrator har konfigurert dette, kan du trykke på denne knappen å varsle i en nødsituasjon. Håndsettet ringer til et forhåndsbestemt nødnummer og slår automatisk på høyttaleren.


 

6823-håndsettet har ikke nødknapp .

Trykk og hold inne Nødsituasjon i 3 sekunder.