Seznam tísňových výstrah

Pokud je na sluchátku nastaveno vyzvánění tísňových volání, můžete zobrazit seznam přijatých tísňových volání.

Zobrazení přijatých tísňových volání

1

Stiskněte Menu .

2

Vybrat seznam alarmů .

3

Pokud zde jsou nějaké výstrahy, stisknutím tlačítka Vybrat zobrazíte informace o výstrahách.

Hlášení tísňové situace

Sluchátko 6825 je vybaveno nouzovým tlačítkem, které se nachází v horní části sluchátka. Pokud je správce nastavil, stisknutím tohoto tlačítka můžete v tísňové situaci odeslat tísňové volání. Sluchátko zavolá na předem definovaná tísňová čísla a automaticky zapne hlasitý odposlech.


 

Sluchátko 6823 nemá nouzové tlačítko.

Stiskněte a přidržte tlačítko Tísňová situace po dobu 3 sekund.