Seznam tísňových výstrah

Pokud je na sluchátku nastaveno vyzvánění tísňových volání, můžete zobrazit seznam přijatých tísňových volání.

Zobrazení přijatých tísňových volání

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Seznam výstrah.

3

Pokud zde jsou nějaké výstrahy, stisknutím tlačítka Vybrat zobrazíte informace o výstrahách.

Hlášení tísňových situaci

V horní části sluchátka je umístěno tísňové tlačítko. Pokud je správce nastavil, stisknutím tohoto tlačítka můžete v tísňové situaci uskutečnit tísňové volání. Sluchátko zavolá na předem definovaná tísňová čísla a automaticky zapne hlasitý odposlech.

Na 3 sekundy podržte tlačítko Tísňový.