Lista alarmów

Możesz wyświetlić listę otrzymanych alarmów, jeśli Twoja słuchawka jest skonfigurowana jako odbiorca alarmów.

Wyświetlanie odebranych alarmów o nagłych sytuacjach

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Lista alarmów.

3

Jeśli istnieją alarmy, naciśnij Wybierz, aby wyświetlić informacje o nich.

Raportowanie o sytuacji awaryjnej

Słuchawka ma w górnej części przycisk alarmowy. Jeśli ta funkcja została skonfigurowana przez administratora, możesz nacisnąć ten przycisk, aby zaalarmować o nagłej sytuacji. Słuchawka nawiązuje połączenie ze skonfigurowanym numerem alarmowym i automatycznie włącza tryb głośnomówiący.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm przez 3 sekundy.