Noodalarmlijst

U kunt de lijst met ontvangen noodoproepen bekijken als uw handset is geconfigureerd om noodalarmen te ontvangen.

De ontvangen noodalarmen weergeven

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Alarmlijst .

3

Als er alarmen zijn, drukt u op Selecteren om de alarminformatie weer te geven.

Een noodgeval rapporteren

Uw handset heeft een noodknop die zich aan de bovenkant van de handset bevindt. Als die door uw beheerder is ingesteld, kunt u deze knop indrukken om alarm te slaan in geval van nood. De handset plaatst een oproep naar een vooraf gedefinieerd noodnummer en schakelt de luidspreker automatisch in.

Houd Noodoproep gedurende 3 seconden ingedrukt.