Zoznam núdzových výstrah

Môžete zobraziť zoznam núdzové poplašné zariadenia, ktoré ste dostali, ak sú nakonfigurované núdzové poplachy zvonil na telefóne.

Zobrazenie prijatých núdzových alarmov

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte zoznam budíkov .

3

Ak existujú nejaké alarmy, stlačením tlačidla Vybrať zobrazíte informácie o alarme.

Nahlásenie núdzovej situácie

Slúchadlo 6825 má núdzové tlačidlo umiestnené v hornej časti slúchadla. Ak správca nastavil túto funkciu, stlačením tohto tlačidlo môžete spustiť výstrahu v núdzovej situácii. Telefón vytočí vopred definované núdzové číslo a automaticky zapne reproduktor.


 

Slúchadlo 6823 nemá núdzové tlačidlo.

Stlačte a podržte položku Tiesňové volanie po dobu 3 sekúnd.