רשימת אזעקות חירום

אתה יכול להציג את רשימת אזעקות החירום שקיבלת, אם אזעקות חירום מוגדרים לצלצל במכשיר הטלפון.

הצג את אזעקות החירום שהתקבלו

1

לחץ על תפריט .

2

בחר רשימת התראות .

3

אם ישנן אזעקות, לחץ על בחר כדי להציג את מידע האזעקה.

דווח על מצב חירום

המכשיר 6825 שלך יש לחצן חירום, הממוקם בחלק העליון של השפופרת. אם הוגדר על-ידי מנהל המערכת, באפשרותך ללחוץ על לחצן זה כדי להעלות התראה במצב חירום. המכשיר מציב שיחה למספר חירום מוגדר מראש ומפעיל באופן אוטומטי את הרמקול.

לחץ לחיצה ממושכת על מצב חרום . למשך 3 שניות