Преди да започнете

Рецепционист за достъп от повикващия потребителски портал. За стъпки как да влезете, вижте Влизане в таблото за управление.

1

Когато сте на активно повикване, поставете второ повикване (или от набиращата, или от екрана с контакти).

2

Когато повикването се свърже, щракнете върху CONF.

3

(По избор) За да премахнете конкретно обаждане от конференцията, задръжте курсора на курсора върху обаждането, което искате да премахнете, след което щракнете върху Край.

4

(По избор) За да излезете от обаждането, но все пак оставете другите страни свързани, щракнете върху "Оставиконференцията".


 

Можете да стартирате конферентен разговор с две обаждания, които вече са активни, като изберете едно от обажданията и след това задържите курсора на курсора на курсора върху обаждането, за да добавите и щракнете върху Конференция.