Než začnete

Přístup k nástroji Receptionist z uživatelského portálu pro volání. Postup přihlášení najdete v části Přihlášení k řídicímu panelu.

1

Při aktivním hovoru uskutečněte druhý hovor (buď z číselníku, nebo z podokna kontaktů).

2

Po spojení hovoru klikněte na CONF.

3

(Volitelné) Chcete-li odebrat konkrétní hovor z konference, najeďte myší na hovor, který chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Ukončit.

4

(Volitelné) Chcete-li hovor ukončit, klikněte na Opustit konferenci.


 

Pokud jste iniciátorem konference, hovor bude pro všechny účastníky ukončen, pokud se nejedná o hovor 3 stran, pak se ostatní 2 strany vrátí k přímému hovoru. Pokud jste účastníkem konference, konference opustí ostatní strany připojené, pokud ji opustíte.


 

Konferenční hovor můžete zahájit dvěma hovory, které jsou již aktivní. Stačí vybrat jeden z hovorů a podržením ukazatele nad hovor přidat a kliknutím na možnost Konference.

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o tom, jak uskutečnit konferenční hovor pomocí funkce Receptionist.