Pre nego što počneš

Pristupite recepcionaru sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Kada ste na aktivnom pozivu, postavite drugi poziv (bilo iz birača broja ili iz okna sa kontaktima).

2

Kada se poziv poveže, kliknite na dugme CONF.

3

(Opcionalno) Da biste uklonili određeni poziv sa konferencije, zadržite pokazivač iznad poziva koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme "Kraj ".

4

(Opcionalno) Da biste izašli iz poziva, ali ipak ostavili druge strane povezane, kliknite na dugme " Napusti konferenciju".


 

Konferencijski poziv možete započeti sa dva poziva koja su već aktivna tako što ćete izabrati jedan od poziva, a zatim zadržati pokazivač iznad poziva da biste dodali i kliknuli na Konferenciju .

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da postavite konferencijski poziv pomoću recepcionara .