Pre nego što počnete

Pristupite recepcionaru sa portala za pozivanje korisnika. Za korake o tome kako da se prijavite, pogledajte članak Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Kada ste na aktivni poziv, pozovite drugi poziv (iz birača broja ili iz okna za kontakte).

2

Nakon što se poziv poveže, kliknite na KONF.

3

(Opcionalno) Da biste uklonili određeni poziv iz konferencije, zadržite pokazivač iznad poziva koji želite da uklonite, a zatim kliknite na "Završi ".

4

(Opcionalno) Da biste izašli iz poziva, kliknite na "Napusti konferenciju".


 

Ako ste inicijator konferencije, poziv će se završiti za sve učesnike, osim ako ne postoji poziv od 3 strane, onda će se druge 2 strane vratite na direktan poziv. Ako ste učesnik u konferenciji, konferencija će ostaviti druge strane povezane ako napustite konferenciju.


 

Možete da pokrenete sastanak konferencijski razgovor dva poziva koji su već aktivni tako što ćete izabrati jedan od poziva, a zatim zadržite pokazivač iznad poziva za dodavanje i klik na "Konferencija ".

Primer

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ove video demonstracije o tome kako da postavite konferencijski razgovor recepcionarom.