Pre nego što počnete

Pristupite recepcionaru Pozivanje korisničkog portala. Više koraka o načinu prijaviti se potražite u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Kada ste na aktivni poziv, unesite drugi poziv (bilo iz birača broja ili iz okna za kontakte).

2

Kada se poziv poveže, kliknite na "KONF ".

3

(Opcionalno) Da biste uklonili određeni poziv iz konferencije, zadržite pokazivač iznad poziva koji želite da uklonite, a zatim kliknite na "Završi ".

4

(Opcionalno) Da biste napustili poziv, kliknite na "Napusti konferenciju".


 

Ako ste inicijator konferencije, poziv će se završiti za sve učesnike, osim ako poziv nije poziv 3 strane, ostale 2 stranke će se preusmeriti na direktan poziv. Ako ste učesnik u konferenciji, konferencija će ostaviti ostale stranke povezane ako napustite konferenciju.


 

Možete da pokrenete sastanak konferencijski razgovor dva poziva koja su već aktivna tako što ćete izabrati jedan od poziva, a zatim zadržite pokazivač iznad poziva da biste dodali i kliknuli na konferenciju.

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da postavite konferencijski razgovor pomoću recepcionera.