Innan du börjar

Få åtkomst till Receptionist från samtalsportalen. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på instrumentpanelen.

1

Under ett aktivt samtal ringer du ett andra samtal (antingen från uppringaren eller från kontaktpanelen).

2

När samtalet kopplas klickar du på CONF (KONF).

3

(Valfritt) För att ta bort ett specifikt samtal från konferensen håller du markören över det samtal du vill ta bort och klickar sedan på Avsluta.

4

(Valfritt) För att avsluta samtalet men ändå lämna övriga parter fortsatt anslutna klickar du på Lämna konferens.


 

Du kan starta ett konferenssamtal med två samtal som redan är aktiva genom att välja ett av samtalen och sedan föra markören över samtalet för att lägga till och klicka på Konferens.