Før du starter

Få tilgang til resepsjonist fra den ringende brukerportalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på, kan du se Logge på instrumentbordet.

1

Når du er i en aktiv samtale, foretar du et nytt anrop (enten fra oppringeren eller fra kontaktruten).

2

Når samtalen kobles til, klikker du conf .

3

(Valgfritt) Hvis du vil fjerne en bestemt samtale fra konferansen, holder du pekeren over samtalen du vil fjerne, og deretter klikker du Avslutt.

4

(Valgfritt) Hvis du vil avslutte samtalen, men likevel la de andre partene være tilkoblet, klikker du Forlat konferanse.


 

Du kan starte en telefonkonferanse med to samtaler som allerede er aktive, ved å velge en av samtalene og deretter holde pekeren over samtalen for å legge til og klikke Konferanse.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du foretar en telefonkonferanse ved hjelp av resepsjonisten.