Predtým ako začneš

Prístup Recepčný z Volanie na užívateľský portál. Postup prihlásenia nájdete v časti Prihláste sa do hlavného panela.

1

Počas aktívneho hovoru uskutočnite druhý hovor (buď z číselníka alebo z tably kontaktov).

2

Po spojení hovoru kliknite CONF.

3

(Voliteľné) Ak chcete z konferencie odstrániť konkrétny hovor, umiestnite kurzor myši na hovor, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite Koniec.

4

(Voliteľné) Ak chcete ukončiť hovor, kliknite Opustiť konferenciu.


 

Ak ste iniciátorom konferencie, hovor sa ukončí pre všetkých účastníkov, pokiaľ hovor nie je hovorom 3 účastníkov, potom sa ostatní 2 účastníci vrátia k priamemu hovoru. Ak ste účastníkom konferencie, konferencia ponechá ostatné strany pripojené, ak konferenciu opustíte.


 

Konferenčný hovor môžete začať s dvoma hovormi, ktoré sú už aktívne, výberom jedného z hovorov a umiestnením kurzora myši na hovor, ktorý chcete pridať, a kliknutím konferencia.

Chcete vidieť, ako sa to robí? Sleduj video ukážka ako uskutočniť konferenčný hovor pomocou Recepčný.