Осъществяване на повикване от вашия аналогов телефон

Аналоговият ви телефон работи също като Cisco IP телефон.

1

Вдигнете слушалката и проверете за сигнал.

2

(По избор) Наберете цифрите за външна линия и изчакайте тон за набиране.

3

Наберете телефонния номер.

Повторно набиране на номер от вашия аналогов телефон

Можете да направите повикване към телефонния номер, който е набиран последен.

1

Вдигнете слушалката и проверете за сигнал.

2

Наберете * тогава #.