Obavite poziv sa analognog telefona

Tvoj analogni telefon radi kao Cisco IP telefon.

1

Podigni slušalicu i proveri da li ima signala za biranje.

2

(Opcionalno) Birajte cifre za spoljnu liniju i sačekajte signal za biranje broja.

3

Birajte broj telefona.

Ponovno numeriranje broja sa analognog telefona

Možete da pozovete poslednji birani broj telefona.

1

Podigni slušalicu i proveri da li ima signala za biranje.

2

Biraj onda #.