Ringa ett samtal från din analoga telefon

Din analoga telefon fungerar på samma sätt som en Cisco IP-telefon.

1

Lyft luren och lyssna efter en tonsignal.

2

(Valfritt) Slå siffrorna för en extern linje och vänta på en kopplingston.

3

Slå telefonnumret.

Ringa upp ett nummer igen från den analoga telefonen

Du kan ringa upp det senast slagna telefonnumret.

1

Lyft luren och lyssna efter en tonsignal.

2

Tryck * och sedan #.