Upućivanje poziva s analognog telefona

Vaš analogni telefon funkcionira kao Cisco IP phone.

1

Podignite slušalicu i provjerite čujete li ton biranja.

2

Neobavezno Biraj znamenke za vanjsku liniju i pričekaj ton biranja.

3

Birajte telefonski broj.

Ponovno biranje broja iz analognog telefona

Ponovno možete birati nedavno birani telefonski broj.

1

Podignite slušalicu i provjerite čujete li ton biranja.

2

Biranje * zatim #.