Nawiązywanie połączenia z telefonu analogowego

Telefon analogowy działa tak samo jak telefon IP Cisco.

1

Podnieś słuchawkę i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

2

(Opcjonalnie) Wybierz cyfry dla linii zewnętrznej i zaczekaj na sygnał wybierania.

3

Wybierz numer telefonu.

Ponowne wybieranie numeru z telefonu analogowego

Można nawiązać połączenie z ostatnim wybranym numerem telefonu.

1

Podnieś słuchawkę i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

2

Wybierz *, a następnie #.