Klicanje z analognega telefona

Vaš analogni telefon deluje tako kot telefon Cisco IP.

1

Dvignite slušalko in preverite, ali slišite klicni ton.

2

(Neobvezno) Pokličite številke za zunanjo linijo in počakajte na signal centrale.

3

Pokličite telefonsko številko.

Ponovno klicanje številke iz analognega telefona

Pokličete lahko zadnjo klicano telefonsko številko.

1

Dvignite slušalko in preverite, ali slišite klicni ton.

2

Pokličite * potem #.