Foreta et anrop fra den analoge telefonen

Den analoge telefonen din fungerer akkurat som en Cisco IP-telefon.

1

Plukk opp håndsettet og sjekk etter en summetone.

2

(Valgfritt) Slå sifrene for en ekstern linje, og vent på summetone.

3

Tast telefonnummeret.

Ringe et nummer på nytt fra den analoge telefonen

Du kan ringe det sist ringte nummeret igjen.

1

Plukk opp håndsettet og sjekk etter en summetone.

2

Ring* da # .