Uskutočnenie hovoru z analógového telefónu

Váš analógový telefón funguje rovnako ako telefón IP Cisco.

1

Zdvihnite slúchadlo a skontrolujte, či máte oznamovací tón.

2

(Voliteľné) Vytočte číslice pre vonkajšiu linku a počkajte na oznamovací tón.

3

Vytočte telefónne číslo.

Opätovné vytočenie čísla z analógového telefónu

Môžete zavolať na naposledy vytočené telefónne číslo.

1

Zdvihnite slúchadlo a skontrolujte, či máte oznamovací tón.

2

Vytočiť * then #.