Администраторите на сайта могат да преразпредеят програми за Събития на Webex или Категории обучение на Webex на различен собственик, ако това лице напусне организация.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители , и изберетепотребителя, за който искате да преназначите програми или категории.

2

Под Услуги изберете Събрание.

3

Изберете webex сайта, съдържащ настройките на потребителя, след което изберете Потребителски привилегии.

4

Щракнете върху връзката Разширени настройки и превъртете до секцията Запис и управление на съдържанието.

5

Поставете отметка в квадратчетата за типовете съдържание, които да преназначят:

  • Програми на Webex Events

  • Категории на Webex Training

6

Изберете връзката Повторно присвояване и използвайте функцията за търсене, за да локализирате акаунта, на който да преназначите съдържанието.

7

Щракнете върху Актуализиране.