Webbplatsadministratörer kan omtilldela WebEx Program för händelser eller WebEx Utbildning kategorier till en annan ägare när denne lämnar en organisation.

1

Från kundvyn i https://admin.WebEx.comGå till Användare, och välj de användare som du vill omtilldela program eller kategorier för.

2

Under Tjänster, Välj Möte.

3

Välja den WebEx webbplats som innehåller användarens inställningar och välj sedan Användarprivilegier.

4

Klicka på Avancerade inställningar länka och bläddra till den Inspelnings- och innehållshantering avsnitt.

5

Markera kryssrutorna för innehållstyperna att omtilldela:

  • Webex Event-program

  • Webex Training-kategorier

6

Välj den Omtilldela länka och använda den Sök funktion för att hitta kontot som du vill tilldela innehållet till.

7

Klicka på Uppdatera.