Administratorzy witryn mogą ponownie przypisać programy Webex Events lub kategorie Webex Training do innego właściciela, jeśli ta osoba opuści organizację.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Użytkownicyi wybierz użytkownika, dla którego chcesz ponownie przypisać programy lub kategorie.

2

W obszarze Usługi wybierz pozycję Spotkanie .

3

Wybierz witrynę Webex zawierającą ustawienia użytkownika, a następnie wybierz pozycję Uprawnienia użytkownika.

4

Kliknij łącze Ustawienia zaawansowane i przewiń do sekcji Nagrywanie i zarządzanie zawartością.

5

Zaznacz pola wyboru typów zawartości, które mają być ponownie przypisywane:

  • Programy Webex Events

  • Kategorie w programie Webex Training

6

Wybierz łącze Przypisz ponownie i użyj funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować konto, do którego chcesz ponownie przypisać zawartość.

7

Kliknij opcję Aktualizuj.