Nettstedsadministratorer kan tilordne Webex Events-programmer eller Webex Training-kategorier til en annen eier, hvis denne personen forlater en organisasjon.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil tilordne programmer eller kategorier til.

2

Under Tjenester velger du Møte.

3

Velg Webex-nettstedet som inneholder brukerens innstillinger, og velg deretter Brukerrettigheter.

4

Klikk på koblingen Avanserte innstillinger, og bla til delen Opptak og innholdsstyring.

5

Merk av i boksene for innholdstypene som skal tilordnes på nytt:

  • Webex Events-programmer

  • Webex Training-kategorier

6

Velg koblingen Tilordne på nytt og bruk Søk-funksjonen til å finne kontoen du vil tilordne innholdet på nytt til.

7

Klikk på Oppdater.