מנהלי אתרים יכולים להקצות מחדש תוכניות Webex Events או קטגוריות הדרכה של Webex לבעלים אחר אם אדם זה עוזב ארגון.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל משתמשיםובחר את המשתמש שעבורו ברצונך להקצות מחדש תוכניות או קטגוריות.

2

תחת שירותים, בחר פגישה.

3

בחר את אתר Webex המכיל את הגדרות המשתמש ולאחר מכן בחר הרשאותמשתמש.

4

לחץ על הקישור הגדרות מתקדמות וגלול אל המקטע הקלטה וניהול תוכן.

5

סמן את התיבות עבור סוגי התוכן שיש להקצות מחדש:

  • תוכניות אירועי Webex

  • קטגוריות הדרכה של Webex

6

בחר את הקישור 'הקצה מחדש' והשתמש בתכונה 'חיפוש' כדי לאתר את החשבון שאליו ניתן להקצות מחדש את התוכן.

7

לחץ על עדכן.