Správci webu mohou znovu přiřadit programy Událostí Webex nebo kategorie školení Webex jinému vlastníkovi, pokud tato osoba opustí organizaci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberteuživatele, pro kterého chcete programy nebo kategorie přiřadit.

2

V části Služby vyberte Schůzka .

3

Vyberte web Webex obsahující nastavení uživatele a pak vyberte Uživatelská oprávnění.

4

Klikněte na odkaz Upřesnit nastavení a přejděte do sekce Nahrávání a správa obsahu.

5

Zaškrtněte políčka pro typy obsahu, které chcete znovu přiřadit:

  • Programy Webex Events

  • Kategorie Webex Training

6

Vyberte odkaz Znovu přiřadit a pomocí funkce Hledat vyhledejte účet, ke kterému chcete obsah znovu přiřadit.

7

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.