Изисквайте от участниците си да се регистрират за събрание или събитие

Добавете допълнителен слой сигурност, като направите регистрацията задължителна, преди хората да могат да присъстват на вашите събрания и събития. Задължителната регистрация ограничава достъпа до вашите срещи и събития, като Ви позволява ръчно да преглеждате заявките за регистрация от вашия Webex сайт.

Генериране на произволен ИД на регистрация за всеки участник в събитието

Хостът може да предотврати неупълномощен достъп до събития чрез генериране на произволен ИД на регистрация за всеки участник. За повече информация вижте Изисквайте от участниците си да се регистрират за Събрание или събитие на Webex.

Персонализиране на формуляра за регистрация

Регистрационните формуляри Ви позволяват да научите повече за хората, които искат да присъстват на вашето събрание или събитие като име, имейл и др. Ако имате нужда от повече информация от присъстващите ви, отколкото предоставят стандартните въпроси, които Webex предоставя, можете да създадете свои собствени въпроси и след това да изберете кои въпроси трябва да се показват във формуляра за регистрация.

Настройване на правила за автоматично одобрение за регистрация

Ако очаквате вашето събрание или събитие да има много участници, можете да настроите правила за автоматично одобрение. Можете например да изискате имейл домейнът на участника да съдържа думата Webex. След това всички заявки за регистрация с Webex като техния имейл домейн автоматично се одобряват.


Тази функция е достъпна само на версия 41.6 и по-нови сайтове. За да разберете коя версия използвате, вижте Намерете номера на версията на Webex Meetings.