Kreve at deltakerne registrerer seg for et møte eller webinar

Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved å gjøre registrering obligatorisk før folk kan delta på møtene og webinarenedine. Obligatorisk registrering begrenser tilgangen til møter og webinarer ved at du kan se gjennom registreringsforespørsler manuelt fra Webex-området.

Generer en tilfeldig registrerings-ID for hver deltaker

Verten kan forhindre uautorisert tilgang til webinarer ved å generere en tilfeldig registrerings-ID for hver deltaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kreve at deltakerne registrerer seg for et Webex-møte eller webinar.

Tilpasse registreringsskjemaet

Med registreringsskjemaer kan du finne ut mer om personene som vil delta på møtet eller webinaret, for eksempel navn, e-post og mer. Hvis du trenger mer informasjon fra deltakerne enn standardspørsmålene Webex stiller, kan du opprette dine egne spørsmål og velge hvilke spørsmål som skal vises på registreringsskjemaet.

Definer regler for automatisk registreringsgodkjenning

Hvis du forventer at møtet eller webinaret skal ha mange deltakere, kan du konfigurere regler for automatisk godkjenning. Du kan for eksempel kreve at e-postdomenet for en deltaker må inneholde ordet Webex. Deretter godkjennes alle registreringsforespørsler med Webex som e-postdomene automatisk.