Kreve at deltakerne registrerer seg for et møte eller en hendelse

Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved å gjøre registrering obligatorisk før personer kan delta på møtene og hendelsene dine. Obligatorisk registrering begrenser tilgangen til møter og hendelser ved å la deg gå gjennom registreringsforespørsler manuelt fra Webex-nettstedet.

Tilpasse registreringsskjemaet

Med registreringsskjemaer kan du finne ut mer om personene som vil delta på møtet eller hendelsen, for eksempel navn, e-post og mer. Hvis du trenger mer informasjon fra deltakerne enn standardspørsmålene Webex stiller til rådighet, kan du lage dine egne spørsmål og deretter velge hvilke spørsmål som skal vises på registreringsskjemaet.

Konfigurere regler for automatisk godkjenning av registrering

Hvis du forventer at møtet eller hendelsen skal ha mange deltakere, er det tidkrevende å gå gjennom hver registreringsforespørsel manuelt. I stedet kan du konfigurere regler for automatisk godkjenning. Du kan for eksempel kreve at e-postdomenet for en deltaker må inneholde ordet Webex. Da vil alle registreringsforespørsler med Webex som e-postdomene bli automatisk godkjent.


Denne funksjonen er bare tilgjengelig på nettsteder av versjon 41.6 og nyere. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.