Vereisen dat uw deelnemers zich registreren voor een vergadering of gebeurtenis

Voeg een extra beveiligingslaag toe door registratie verplicht te maken voordat personen aan uw vergaderingen en gebeurtenissen kunnen deelnemen. Verplichte registratie beperkt de toegang tot uw vergaderingen en gebeurtenissen door u handmatig registratieverzoeken van uw Webex-site te latencontroleren.

Een willekeurige registratie-id genereren voor elke deelnemer aan de gebeurtenis

De host kan onbevoegde toegang tot gebeurtenissen voorkomen door een willekeurige registratie-id voor elke deelnemer te genereren. Zie Vereisen dat uw deelnemers zich registreren voor een gebeurtenis Webex Meeting meerinformatie.

Het registratieformulier aanpassen

Met registratieformulieren kunt u meer informatie vinden over de personen die aan uw vergadering of gebeurtenis willen deelnemen, zoals naam, e-mail en meer. Als u meer informatie van uw deelnemers nodig hebt dan de standaardvragen die door Webex worden verstrekt, kunt u uw eigen vragen maken en vervolgens selecteren welke vragen moeten worden weergegeven op het registratieformulier.

Regels instellen voor automatische registratiegoedkeuring

Als u verwacht dat uw vergadering of gebeurtenis veel deelnemers heeft, kunt u regels instellen voor automatische goedkeuring. U kunt bijvoorbeeld vereisen dat het e-maildomein van een deelnemer het woord Webex moetbevatten. Vervolgens worden alle registratieaanvragen met Webex als e-maildomein automatisch goedgekeurd.


Deze functie is alleen beschikbaar op sites van versie 41.6 en later. Als u wilt na gaan welke versie u gebruikt, gaat u naar Zoeken Webex Meetings versienummer.