Kräv att dina deltagare registrerar sig för ett möte eller en händelse

Lägg till ett extra säkerhetslager genom att göra registrering obligatorisk innan personer kan delta i dina möten och händelser. Obligatorisk registrering begränsar åtkomsten till dina möten och händelser genom att låta dig manuellt granska registreringsansökningar från din Webex-webbplats.

Generera ett slumpmässigt registrerings-ID för varje händelse deltagare

Värden kan förhindra obehörig åtkomst till möten genom att skapa ett slumpmässigt registrerings-ID för varje deltagare. Mer information finns i Kräv att dina deltagare registrerar sig för ett Webex Meeting eller en händelse.

Anpassa registreringsformuläret

Med registreringsformulär kan du lära dig mer om de personer som vill delta i ditt möte eller din händelse, t.ex. namn, e-post med mera. Om du behöver mer information från dina deltagare än vanliga frågor som Webex tillhandahåller kan du skapa egna frågor och sedan välja vilka frågor som ska visas i registreringsformuläret.

Ange regler för automatiskt godkännande av registrering

Om du tror att ditt möte eller din händelse kommer att ha många deltagare kan du ange regler för automatisktgodkännande. Du kan t.ex. kräva att en deltagares e-postdomän måste innehålla ordet Webex. Sedan godkänns alla registreringsförfrågningar med Webex som e-postdomän automatiskt.


Denna funktion är endast tillgänglig på version 41.6 och senare webbplatser. Se Hitta ditt Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.