Kräv att dina deltagare registrerar sig för ett möte eller webinar

Lägg till ett extra säkerhetslager genom att göra registrering obligatorisk innan personer kan delta i dina möten och webbsmöten. Obligatorisk registrering begränsar åtkomsten till dina möten och webbsmöten genom att låta dig manuellt granska registreringsförfrågningar från din Webex-webbplats.

Generera ett slumpmässigt registrerings-ID för varje deltagare

Värden kan förhindra obehörig åtkomst till webbsinna genom att skapa ett slumpmässigt registrerings-ID för varje deltagare. För mer information, se Kräv att dina deltagare registrerar sig för ett Webex-möte eller webbsinar.

Anpassa registreringsformuläret

Med registreringsformulär kan du lära dig mer om de personer som vill delta i ditt möte eller webbs?tt, som namn, e-post med mera. Om du behöver mer information från dina deltagare än vanliga frågor som Webex tillhandahåller kan du skapa egna frågor och välja vilka frågor som ska visas i registreringsformuläret.

Ange regler för automatiskt godkännande av registrering

Om du tror att ditt möte eller ditt webbsingar kommer att ha många deltagare kan du ange regler för automatiskt godkännande. Du kan t.ex. kräva att en deltagares e-postdomän måste innehålla ordet Webex. Sedan godkänns alla registreringsförfrågningar med Webex som e-postdomän automatiskt.