Zahtevajte od učesnika da se prijave za sastanak ili vebinar

Dodajte dodatni sloj bezbednosti tako što ćete učiniti registraciju obaveznom da bi osobe mogli da prisustvuju vašim sastancima i vebinarima. Obavezna registracija ograničava pristup vašim sastancima i webinarima tako što vam dozvoljava da ručno pregledate zahteve za registraciju sa Webex lokacije.

Generisanje nasumičnog ID-a registracije za svakog učesnika

Domaćin može da spreči neovlašćeni pristup vebinarima generisanjem nasumičnog registracionog ID-a za svakog učesnika. Više informacija potražite u članku Zahtevaj od učesnika da se registruju za Webex sastanak ili vebinar.

Prilagođavanje registracionog obrasca

Registracioni obrasci vam omogućava da saznate više o osobama koje žele da prisustvuju vašem sastanku ili vebinaru, kao što su ime, e-pošta i još mnogo toga. Ako vam je potrebno više informacija od učesnika od standardnih pitanja koje Webex pruža, možete kreirati sopstvena pitanja i izabrati koja pitanja bi trebalo da se pojave u registracionom obrascu.

Podešavanje pravila za automatsko odobravanje registracije

Ako očekujete da sastanak ili vebinar imaju mnogo učesnika, možete podesiti pravila za automatsko odobravanje. Na primer, možete da zahtevate da domen e-pošte učesnika mora da sadrži reč Webex. Zatim se automatski odobravaju svi zahtevi za registraciju sa Webex-om kao domenom e-pošte.