דרש מהמשתתפים שלך להירשם לפגישה או לסמינר מקוון

הוסף שכבת אבטחה נוספת על-ידי הפיכת ההרשמה לחובה לפני שאנשים יוכלו להשתתף בפגישות ובסמינרים המקווניםשלך. רישום חובה מגביל את הגישה לפגישות ולסמינרים המקוונים שלך בכך שהוא מאפשר לך לעיין באופן ידני בבקשות רישום מאתרWebex שלך.

יצירת מזהה רישום אקראי עבור כל משתתף

המארח יכול למנוע גישה לא מורשית לסמינרים מקוונים על ידי יצירת מזהה רישום אקראי עבור כל משתתף. לקבלת מידע נוסף, ראה דרישה מהמשתתפים שלך להירשם לפגישה או לסמינר מקווןשל Webex.

התאמה אישית של טופס ההרשמה

טפסי הרשמה מאפשרים לך לקבל מידע נוסף על האנשים שרוצים להשתתף בפגישה או בסמינר המקווןשלך, כגון שם, דואר אלקטרוני ועוד. אם אתה זקוק למידע נוסף מהמשתתפים שלך מאשר השאלות הסטנדרטיות ש- Webex מספקת, באפשרותך ליצור שאלות משלך ולבחור אילו שאלות יופיעו בטופס ההרשמה.

הגדרת כללים לאישור רישום אוטומטי

אם אתה מצפה שבפגישה או בסמינר המקוון שלך יהיו משתתפים רבים, באפשרותך להגדיר כללים לאישוראוטומטי. לדוגמה, באפשרותך לדרוש שתחום הדואר האלקטרוני של משתתף יכיל את המילה Webex. לאחר מכן, כל בקשות הרישום עם Webex כתחום הדואר האלקטרוני שלהם מאושרות באופן אוטומטי.