Функцията за зала за брифинг има следните режими на стаята, които отговарят на различни сценарии:

 • Режим на локален презентатор: Водещият е в стаята. Този режим обхваща и случая, когато някой от местната аудитория зададе въпрос (Въпроси и отговори).

  В този режим видео от Камера на водещия се изпраща до далечния край. В режим Q&A, видео на разделен екран от Камера на водещия и Камера за публика (лицето, което задава въпроса) се изпраща. И двете Дисплей за отдалечен водещ и на Дисплей за презентация покажете презентацията, ако има такава. В Отдалечен дисплей за аудитория показва отдалечените участници, които се обаждат от различни сайтове.

 • Режим на отдалечен презентатор: Водещият се обажда.

  В този режим видео от Камера за публика се изпраща до далечния край. В Дисплей за отдалечен водещ показва презентатора, който се обажда, и други отдалечени сайтове (можете да решите локално оформлението). И двете Дисплей за презентация и на Отдалечен дисплей за аудитория покажете презентацията, ако има такава.

 • Режим на дискусия: За дискусии между различни сайтове с местен водещ в стаята.

  В този режим видео от Камера за публика се изпраща до далечния край. В Дисплей за отдалечен водещ показва презентатора, който се обажда, и други отдалечени сайтове (можете да решите локално оформлението). И двете Дисплей за презентация и на Отдалечен дисплей за аудитория покажете презентацията, ако има такава.

Настройката на стаята за брифинг е достъпна като шаблон за тип стая. Когато настроите стая с помощта на шаблон, набор от конфигурации се изпраща автоматично към устройството в стаята. Ето защо е важно стаята да е настроена и камерите и екраните да са свързани точно както е посочено. В противен случай тези конфигурации няма да съответстват на стаята.

Необходимо оборудване

Едно от следните устройства в стаята:

 • кодеци: SX80, Codec Pro

 • Интегрирани устройства: MX700, MX800, MX800 Dual, Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2

Три екрана

 • Дисплей за отдалечен водещ: Първи екран, поставен отпред. За интегрирано устройство с два екрана, дисплеят за отдалечен презентатор е левият екран.

 • Дисплей за презентация: Втори екран, поставен отпред. За интегрирано устройство с два екрана, презентационният дисплей е десният екран.

 • Отдалечен дисплей на аудиторията: Трети екран, поставен по-назад.

Две камери

 • Камера за публиката: Вградената камера за устройства, които имат това. За други устройства препоръчваме Cisco Quad Camera или Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 камера. Възможно е също да използвате камера без възможности за проследяване на високоговорителите.

 • Камера на водещия: Камера Cisco TelePresence Precision 60 с активирано проследяване на презентатор.

Микрофони

 • Препоръчваме таванния микрофон Cisco TelePresence за добро покритие на стаята. Могат да се използват и други решения за микрофон.

Високоговорители

 • Интегрирани високоговорители за устройства, които имат това. За други устройства препоръчваме висококачествени стерео високоговорители, поставени до Дисплей за презентация и на Дисплей за отдалечен водещ.

Контролер Cisco Touch 10

Ограничения за настройка на стаята за брифинги

Неподдържана функционалност при използване на стая за брифинг:

 • Насочено аудио

 • Прикачване към бяла дъска

Настройка на залата за брифинг

Свържете камерите и екраните към устройството в стаята точно както е показано на диаграмите. Следването на диаграмата гарантира, че конфигурациите, които се изпращат автоматично към устройството, съответстват на действителната ви настройка.

Свързване на кабели (SX80)

Ако Камера за публика е камера SpeakerTrack 60, свържете я към входове 1 и 2 на камерата (HDMI) на кодека.

Свързване на кабели (Codec Pro)

Ако Камера за публика е камера SpeakerTrack 60, свържете я към входове 1 и 2 на камерата (HDMI) на кодека.

Свързване на кабели (MX700, MX800 и MX800 Dual)

Запазете всички предварително свързани кабели, включително кабелите за вградени камери и екрани, както са доставени от фабриката. Трябва само да свържете външните монитори и камери.

Външни екрани и камери:

 • Отдалечен дисплей за аудитория (за MX700, MX800 и MX800 Dual)

 • Дисплей за презентация (за MX800)

 • Камера на водещия (за MX700, MX800 и MX800 Dual)

Ако вашето MX устройство е устройство с една камера, само вход за камера 1 се използва за Камера за публика. Ако е устройство с двойна камера, се използват и двата входа на камерата 1 и 2.

Свързване на кабели (стая 70 единична G2 и стая 70 двойна G2)

Запазете всички предварително свързани кабели, включително кабелите за вградени камери и екрани, както са доставени от фабриката. Трябва само да свържете външните монитори и камери.

Външни екрани и камери:

 • Отдалечен дисплей за аудитория (за стая 70 Single G2 и стая 70 Dual G2)

 • Дисплей за презентация (за стая 70 Single G2)

 • Камера на водещия (за стая 70 Single G2 и стая 70 Dual G2)

Примери за подреждане на стаята

Тези диаграми показват примери за това как да подредите екрани, камери и микрофони и къде да поставите хората за най-добро изживяване.

Конфигурирайте устройството в стаята

Препоръчваме ви да сте в една и съща стая, когато настройвате залата за брифинг. В противен случай няма да можете да настроите PresenterTrack правилно.

1

Използвайте сензорния контролер, за да спрете споделянето на видеоклипа от Камера на водещия. Важно е видеото от Камера на водещия не се показва на нито един екран, докато настройвате стая за брифинг.

2

От изглед на клиента в https:// / admin.webex.com, отидете на Устройства страница и изберете вашето устройство от списъка. Отидете на поддържа и щракнете Уеб портал.

Ако сте настроили Админ потребител за устройството, имате достъп Разширени настройки директно като отворите уеб браузър и напишете http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

3

На страницата Разширени настройки отидете до Настройвам > Конфигурации. Отидете до Видео > Вход > Конектор 3 раздел и задайте следното:

 • InputSourceType: камера

 • Избор на презентация: Ръчно

 • качество: Движение

 • Видимост: Никога

 • Режим на управление на камерата: Вкл.

Щракнете върху Запазете за да влязат в сила промените.

4

Навигирайте до Настройвам > Проследяване на водещи и щракнете Конфигуриране.... След това следвайте инструкциите на уеб страницата, за да настроите функцията PresenterTrack. Тази функция позволява на камерата да следва водещ, който се движи на сцената.

5

Навигирайте до Настройвам > Конфигурации. Отидете до Камери > PresenterTrack > PresenterDetectedStatus и изберете дали да активирате (по подразбиране) или да деактивирате автоматичното превключване между Местен водещ и Дистанционен водещ режими. Независимо от тази настройка, режимът на стаята няма да се промени автоматично, когато сте в нея Дискусия режим.

Щракнете върху Запазете за да влязат в сила промените.

6

Навигирайте до Настройвам > Типове стаии щракнете върху Брифинг миниатюра, за да натиснете съответната конфигурация към устройството в стаята.

Превключване между режими на стаята

Превключване между режими на стаята (Местен водещ, Дистанционен водещ, Дискусия) може да се направи по два начина:

 • Ръчно, като използвате бутоните на контролера Touch 10.

 • Автоматично, въз основа на това кой говори и дали местен водещ присъства на сцената. Автоматичното превключване е само между Местен водещ и Дистанционен водещ режими. Режимът на стаята не се променя автоматично, ако текущият режим е такъв Дискусия.

  Автоматичното превключване се поддържа само когато функцията PresenterTrack е активирана (Cameras PresenterTrack Enabled е зададена на True).

Автоматичното превключване предполага:

 • Устройството преминава към Местен водещ режим, когато човек бъде открит в зоната на задействане на PresenterTrack.

 • Устройството преминава към Дистанционен водещ режим, когато местният водещ, който се проследява, напуска сцената.

 • Ако някой от местната публика зададе въпрос, когато устройството е вътре Местен водещ режим, устройството изпраща видео на разделен екран, показващо както презентатора, така и лицето, което задава въпроса. Това поведение изисква SpeakerTrack 60 или Quad Camera като Камера за публикаи че проследяването на високоговорителите е включено.