Funktionen Briefing-rum har följande rumslägen som passar olika scenarier:

 • Läget Lokal presentatör: presentatören är i rummet. Det här läget hanterar även om någon i den lokala publiken ställer en fråga (frågor och svar).

  I det här läget skickas video från presentatörskameran till andra änden. I läget för frågor och svar skickas video med delad skärm från presentatörskameran och publikkameran (personen som ställer frågan). Både den fjärranslutna presentatörsdisplayen och presentationsdisplayen visar presentationen om det finns någon. Den fjärranslutna publikkameran visar de fjärranslutna deltagare som ringer in från olika platser.

 • Läget Fjärransluten presentatör: presentatören ringer in.

  I det här läget skickas video från publikkameran till andra änden. Den fjärranslutna presentatörsdisplayen visar presentatören som ringer in och andra fjärrplatser (du kan bestämma layouten lokalt). Både presentatörsdisplayen och den fjärranslutna publikdisplayn visar presentationen om det finns någon.

 • Diskussionsläge: för diskussioner mellan olika platser med en lokal presentatör i rummet.

  I det här läget skickas video från publikkameran till andra änden. Den fjärranslutna presentatörsdisplayen visar presentatören som ringer in och andra fjärrplatser (du kan bestämma layouten lokalt). Både presentatörsdisplayen och den fjärranslutna publikdisplayn visar presentationen om det finns någon.

Konfiguration av briefing-rum finns tillgänglig som rumstypsmall. När du konfigurerar ett rum med hjälp av en mall skickas en uppsättning konfigurationer till rumsenheten automatiskt. Därför är det viktigt att rummet är konfigurerat och att kameror och skärmar anslutits exakt som angivet. Annars kommer inte dessa konfigurationer att matcha rummet.

Nödvändig utrustning

En av följande rumsenheter:

 • Codecs: SX80, Codec Pro

 • Integrerade enheter: MX700, MX800, MX800 Dual, Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2

Tre skärmar

 • Fjärransluten presentatörsdisplay: Första skärmen, placerad längst fram. För en integrerad enhet med två skärmar är den fjärranslutna presentatörsdisplayen den vänstra skärmen.

 • Presentationsdisplay: Andra skärmen, placerad längst fram. För en integrerad enhet med två skärmar är presentatörsdisplayen den högra skärmen.

 • Fjärransluten publikdisplay: Tredje skärmen, placerad längre bak.

Två kameror

 • Publikkamera: Integrerad kamera för enheter som har en sådan. För andra enheter rekommenderar vi Cisco Quad-kameran eller kameran Cisco TelePresence SpeakerTrack 60. Det är också möjligt att använda en kamera utan speaker tracking funktion.

 • Presentatörskamera: Cisco TelePresence Precision 60-kamera med presentatörsspårning aktiverad.

Mikrofoner

 • Vi rekommenderar Cisco TelePresence takmikrofon för bra täckning av rummet. Andra mikrofonlösningar kan också användas.

Högtalare

 • Integrerade högtalare för enheter som har detta. För andra enheter rekommenderar vi stereohögtalare av god kvalitet som placeras bredvid presentationsdisplayen och den fjärranslutna presentatörsdisplayen.

Cisco Touch 10 controller

Begränsningar för konfigurering av briefing-rum.

Funktioner som inte stöds vid användning av briefing-rum:

 • Riktat ljud

 • Fäst mot whiteboard

Briefing-rum konfiguration

Anslut kamerorna och skärmarna till rumsenheterna exakt som det visas i diagrammen. Genom att följa diagrammet ser du till att konfigurationerna som automatiskt skickas till enheten stämmer överens med den faktiska konfigurationen.

Anslut kablar (SX80)

Om publikkameran är en SpeakerTrack 60-kamera ska du ansluta den till både ingång 1 och 2 (HDMI) på codecen.

Anslut kablar (Codec Pro)

Om publikkameran är en SpeakerTrack 60-kamera ska du ansluta den till både ingång 1 och 2 (HDMI) på codecen.

Anslut kablar (MX700, MX800 och MX800 Dual)

Behåll alla förkopplade kablar, inklusive dem för integrerade kameror och skärmar kablar, som levereras från fabriken. Du behöver bara ansluta de externa bildskärmarna och kamerorna.

Externa skärmar och kameror:

 • Fjärransluten publikdisplay (för MX700, MX800 och MX800 Dual)

 • Presentationsdisplay (för MX800)

 • Presentatörskamera (för MX700, MX800 och MX800 Dual)

Om din MX-enhet är en enhet med en enda kamera används bara kameraingång 1 till publikkameran. Om det är en dual kameraenhet används både kamerainput 1 och 2.

Anslut kablar (Room 70 Single G2 och Room 70 Dual G2)

Behåll alla förkopplade kablar, inklusive dem för integrerade kameror och skärmar kablar, som levereras från fabriken. Du behöver bara ansluta de externa bildskärmarna och kamerorna.

Externa skärmar och kameror:

 • Fjärransluten publikdisplay (för Room 70 Single G2 and Room 70 Dual G2)

 • Presentationsdisplay (för Room 70 Single G2)

 • Presentatörskamera (för Room 70 Single G2 och Room 70 Dual G2)

Exempel rumsarrangemang

Dessa diagram visar exempel på hur du kan anordna skärmar och kameror, mikrofoner och placera personer för bäst resultat.

Konfigurera rumsenheten

Vi rekommenderar att du är i samma rum när du konfigurerar briefing-rummet. Annars kan du inte konfigurera PresenterTrack på rätt sätt.

1

Använd pekkontrollern till att sluta dela video från presentatörskameran. Det är viktigt att video från presentatörskameran inte visas på någon skärmarna medan du konfigurerar briefingrummet.

2

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har konfigurerat en Admin-användare för enheten har du åtkomst till Avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip or hostname>.

3

Gå till sidan Avancerade inställningar och navigera till Konfiguration > Konfigurationer. Gå till avsnittet Video > Ingång > Anslutning 3 och ange följande:

 • InputSourceType: Kamera

 • PresentationSelection: Manuell

 • Kvalitet: Rörelse

 • Synlighet: Aldrig

 • CameraControlMode: På

Klicka på Spara så att ändringarna börjar gälla.

4

Gå till Konfiguration > Presentatörsspårning och klicka på Konfigurera.... Följ sedan instruktionerna på webbsidan för att konfigurera funktionen PresenterTrack. Med den här funktionen kan kameran följa en presentatör som rör sig på scenen.

5

Navigera till Konfiguration > Konfigurationer. Gå till Kameror > PresenterTrack > PresenterDetectedStatus och välj om du vill aktivera (standard) eller inaktivera automatisk växling mellan lägena för lokal presentatör och fjärransluten presentatör. Oavsett vilken inställningen du gör ändras inte rumsläget automatiskt ändras i läget Diskussion.

Klicka på Spara så att ändringarna börjar gälla.

6

Gå till Konfiguration > Rumstyper och klicka på miniatyrbilden Briefing för att skicka motsvarande konfiguration till rumsenheten.

Växla mellan rumslägen

Du kan växla mellan rumslägena (lokal presentatör, fjärransluten presentatör, diskussion) på två sätt:

 • Manuellt, med hjälp av knapparna på din Touch 10 controller.

 • Automatiskt, baserat på vem som talar och om en lokal presentatör står på scen. Automatisk växling görs bara mellan lägena lokal presentatör och fjärransluten presentatör. Rumsläget ändras inte automatiskt om det aktuella läget är Diskussion.

  Automatisk växling stöds endast om funktionen PresenterTrack är aktiverad (kameror PresenterTrack aktiverade satt till sant).

Automatisk växling innebär följande:

 • Enheten växlar till läget Lokal presentatör när en person identifieras i utlösningszonen för PresenterTrack.

 • Enheten växlar till läget Fjärransluten presentatör när den lokala presentatören som spåras lämnar scenen.

 • Om någon i den lokala publiken ställer en fråga när enheten är i läget Lokal presentatör sänder enheten en delad skärmbild med video som visar både presentatören och personen som ställer frågan. För det här behövs en SpeakerTrack 60 eller Quad-kamera som publikkamera, och att talarspårning är aktivt.