Преди да започнете

Командата "Поискай да контролираш" е достъпна само от приложението за настолни компютри. Можете да зададете привилегии на участниците, когато планирате събранието си, или в рамките на събрание от менюто "Права на участника > присвояване".

1

Докато споделяте екрана си, изберете Присвояване , щракнете върху Пас клавиатура и Управление на мишката , след което изберете на кого бихте искалида дадете контрол.

2

Кликнете върху Предоставяне на контрола върху съобщението, което се показва на вашия екран.

На екрана им се показва съобщение, за да получи контрол.


 
След като получат контрол, мишката ви вече не е активна.

 

За да придобиете контрол обратно, кликнете върху мишката веднъж.

Преди да започнете

Командата "Поискай да контролираш" е достъпна само от приложението за настолни компютри. Привилегиите на участниците могат да бъдат зададени, когато планирате събранието си, или в рамките на събрание от менюто "Права на участника > присвояване".

1

Докато някой споделя екрана си, кликнете върху Поискай да контролираш .

2

Кликнете върху Заявка в диалоговия прозорец, който показва.

3

Ако заявката е приета, щракнете върху Поеметеконтролата .

Вече можете да контролирате екрана им.