Pre nego što počneš

Komanda "Pitaj za kontrolu" dostupna je samo iz aplikacije na radnoj površini. Privilegije učesnika možete postaviti kada zakažete sastanak ili u okviru sastanka iz menija "> dodeli privilegije".

1

Tokom deljenja ekrana izaberite stavku Dodeli, izaberite stavku Dodaj tastaturu i kontrolu miša , azatim izaberite kome želite da date kontrolu.

2

Kliknite na dugme Grant kontrolu na poruci koja se pojavljuje na ekranu.

Poruka se prikazuje na njihovom ekranu da bi dobila kontrolu.


 
Kada steknu kontrolu, vaš miš više nije aktivan.

 

Da biste ponovo dobili kontrolu, kliknite jednom na miš.

Pre nego što počneš

Komanda "Pitaj za kontrolu" dostupna je samo iz aplikacije na radnoj površini. Privilegije učesnika se mogu postaviti prilikom zakazivanja sastanka ili u okviru sastanka iz menija "> dodeli privilegije".

1

Dok neko deli ekran, kliknite na dugme "Pitaj za kontrolu" .

2

U dijalogu koji prikazuje kliknite na dugme Zahtev.

3

Ako je zahtev prihvaćen, kliknite na dugme Preuzmi kontrolu.

Sada možete da kontrolišete njihov ekran.