Før du begynner

Kommandoen Spør om å kontrollere er bare tilgjengelig fra skrivebordsappen. Du kan angi deltakerrettigheter når du planlegger møtet, eller i et møte fra menyen Deltaker > Tilordne rettigheter.

1

Velg Tilordne mens du deler skjermen, klikk Pass tastatur- og musekontroll, og velg deretter hvem du vil gi kontroll til.

2

Klikk Gi kontroll i meldingen som vises på skjermen.

En melding vises på skjermen for å få kontroll.


 
Når de får kontroll, er ikke musen lenger aktiv.

 

Hvis du vil ha kontroll tilbake, klikker du musen én gang.

Før du begynner

Kommandoen Spør om å kontrollere er bare tilgjengelig fra skrivebordsappen. Deltakerrettigheter kan angis når du planlegger møtet, eller i et møte fra menyen Deltaker > Tilordne rettigheter.

1

Mens noen deler skjermen, klikker du Spør om å kontrollere .

2

Klikk Be om i dialogboksen som vises.

3

Hvis forespørselen godtas, klikker du Ta kontroll.

Du kan nå kontrollere skjermen deres.