Før du begynder

Kommandoen Bed om at kontrollere er kun tilgængelig fra desktopappen. Du kan indstille mødedeltagerprivilegier, når du planlægger dit møde, eller i et møde fra menuen Deltager > tildel privilegier.

1

Når du deler din skærm, skal du vælge Tildel, klikke på Overdel tastatur- og musekontrol og derefter vælge, hvem du vil give kontroltil.

2

Klik på Giv kontrol på meddelelsen, der vises på din skærm.

En meddelelse vises på deres skærm for at tage kontrol.


 
Når de får kontrol, er din mus ikke længere aktiv.

 

For at få kontrol tilbage skal du klikke med musen en gang.

Før du begynder

Kommandoen Bed om at kontrollere er kun tilgængelig fra desktopappen. Mødedeltagerprivilegiet kan indstilles, når du planlægger dit møde, eller i et møde fra menuen > tildel privilegier.

1

Mens en person deler sin skærm, skal du klikke på Bed om at kontrollere .

2

Klik på Anmodning på den dialogboks der vises.

3

Hvis anmodningen accepteres, klik på Tag kontrol.

Du kan nu kontrollere deres skærm.