Przed rozpoczęciem

Polecenie Poproś o kontrolę jest dostępne tylko w aplikacji komputerowej. Uprawnienia uczestnika można ustawić podczas planowania spotkania lub w ramach spotkania z menu Uczestnik > Przypisywanie uprawnień.

1

Podczas udostępniania ekranu wybierz pozycję Przypisz, kliknij pozycję Przekaż kontrolę klawiatury i myszy, a następnie wybierz, komu chcesz przekazać kontrolę.

2

Kliknij opcję Przyznaj kontrolę w komunikacie wyświetlanym na ekranie.

Na ekranie pojawi się komunikat, aby uzyskać kontrolę.


 
Gdy uzyskają kontrolę, mysz nie będzie już aktywna.

 

Aby odzyskać kontrolę, kliknij raz myszą.

Przed rozpoczęciem

Polecenie Poproś o kontrolę jest dostępne tylko w aplikacji komputerowej. Uprawnienia uczestnika można ustawić podczas planowania spotkania lub w ramach spotkania z poziomu menu Uczestnik > Przypisz uprawnienia.

1

Gdy ktoś udostępnia swój ekran, kliknij przycisk Poproś o kontrolę .

2

Kliknij przycisk Żądanie w wyświetlonym oknie dialogowym.

3

Jeśli żądanie zostanie zaakceptowane, kliknij przycisk Przejęj kontrolę.

Możesz teraz kontrolować ich ekran.