Než začnete

Příkaz Požádat o řízení je k dispozici pouze v desktopové aplikaci. Oprávnění účastníků můžete nastavit při plánování schůzky nebo v rámci schůzky z nabídky > Přiřazení oprávnění.

1

Při sdílení obrazovky vyberte Přiřadit , klikněte na Předat klávesnici a ovládání myši avyberte, komu chcete předat kontrolu.

2

Ve zprávě, která se zobrazí na obrazovce, klikněte na Ovládací prvek Udělení.

Na obrazovce se zobrazí zpráva, která získá kontrolu.


 
Jakmile získají kontrolu, myš již není aktivní.

 

Chcete-li získat zpět kontrolu, klepněte jednou na myš.

Než začnete

Příkaz Požádat o řízení je k dispozici pouze v desktopové aplikaci. Oprávnění účastníků lze nastavit při plánování schůzky nebo v rámci schůzky z nabídky > Přiřazení oprávnění.

1

Když někdo sdílí obrazovku, klikněte na Požádat o ovládání .

2

V zobrazeném dialogovém okně klikněte na Požádat.

3

Pokud je požadavek přijat, klepněte na tlačítko Převzít řízení.

Nyní můžete ovládat jejich obrazovku.