Можете да използвате заглавката на приложението в Webex App, за да се обадите на някой друг, който използва приложението. Системата автоматично набира телефонния номер, присвоен на контакта. Ако няма телефонен номер за набиране, се използва присвоеният имейл адрес.

На настолното си приложение щракнете върху Търсене, среща и обаждане, въведете името, имейл адреса или видео адреса, след което щракнете, за да осъществите аудиоразговор, или за да осъществите видеоразговор.


 

Ако сте настроени с телефонна услуга като Унифициран CM, Webex Calling или Calling, хоствана от доставчик на услуги, вие също имате достъп до подложка за набиране и можете да осъществите обаждане оттам. Просто кликнете и въведете името, имейл адреса или видео адреса на човек (като например за устройство за стая) в подложката за набиране.

За по-добро разбиране на начина, по който телефонът на бюрото ви може да взаимодейства с Webex App, вижте Направи Webex разговори от бюрото си телефон.

Докоснете Търсене и въведете името, имейл адреса или видео адреса. След това докоснете, за да осъществите аудио разговор, или за да осъществите видеоразговор.


 
Ако сте настроени с телефонна услуга като Унифициран CM, Webex Calling или Calling, хоствана от доставчик на услуги, вие също имате достъп до подложка за набиране и можете да осъществите обаждане оттам. Просто докоснете след това и въведете името, имейл адреса или видео адреса на човек (като например за устройство за стая) в подложката за набиране.