Możesz użyć nagłówka aplikacji w aplikacji Webex, aby zadzwonić do innej osoby, która korzysta z aplikacji. System automatycznie wybiera numer telefonu przypisany do kontaktu. Jeśli nie ma numeru telefonu do wybrania, używany jest przypisany adres e-mail.

W aplikacji klasycznej kliknij pozycję Wyszukaj, spotkaj się izadzwoń, wpisz nazwę, adres e-mail lub adres wideo, a następnie kliknij, aby nawiązać połączenie audio lub nawiązać połączenie wideo.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowaną przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz z niej nawiązywać połączenia. Wystarczy kliknąć i wprowadzić imię i nazwisko, adres e-mail lub adres wideo osoby (na przykład w przypadku urządzenia do pokoju) w konsoli wybierania numerów.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób telefon stacjonarny może wchodzić w interakcje z aplikacjąWebex, zobacz Wykonywanie połączeń Webex z telefonu stacjonarnego.

Dotknij opcji Szukaj i wprowadź imię i nazwisko, adres e-mail lub adres wideo. Następnie stuknij, aby nawiązać połączenie audio lub nawiązać połączenie wideo.


 
Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowaną przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz z niej nawiązywać połączenia. Wystarczy dotknąć i wprowadzić imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub adres wideo (na przykład w przypadku urządzenia pokojowego) w konsoli wybierania numerów.