אם מנהל המערכת שלך מוסיף אנשי קשר חיצוניים, אנשי קשר אלה יופיעו בתוצאות החיפוש.

באפשרותך להשתמש בכותרת היישום ביישום Webex כדי להתקשר למישהו אחר שמשתמש ביישום. המערכת מחייגת באופן אוטומטי את מספר הטלפון שהוקצה לאיש הקשר. אם אין מספר טלפון לחיוג, נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל המוקצית.

ביישום שולחן העבודה שלך, לחץ על חפש, היפגש והתקשר, הקלד את השם, כתובת הדוא"ל או כתובת הווידאו ולאחר מכן לחץ כדי לבצע שיחת שמע או כדי לבצע שיחת וידאו.


 

אם אתה מוגדר עם שירות טלפון כגון Unified CM, Webex Calling או שיחות המתארחות אצל ספק שירות, יש לך גם גישה ללוח חיוג ויכול לבצע שיחה משם. פשוט לחץ על והזן שם של אדם, כתובת דוא"ל או כתובת וידאו (כגון עבור מכשיר לחדר) בלוח החיוג.

לקבלת הבנה טובה יותר כיצד הטלפון השולחני שלך יכול לקיים אינטראקציה עם יישום Webex, ראה בצע שיחות Webex מהטלפון השולחני שלך.

הקישו על חיפוש והזנו את השם, כתובת הדוא"ל או כתובת הווידאו. לאחר מכן הקש על כדי לבצע שיחת שמע, או כדי לבצע שיחת וידאו.


 
אם אתה מוגדר עם שירות טלפון כגון Unified CM, Webex Calling או שיחות המתארחות אצל ספק שירות, יש לך גם גישה ללוח חיוג ויכול לבצע שיחה משם. פשוט הקש לאחר מכן והזן את שם אדם, כתובת דוא"ל או כתובת וידאו (כגון עבור מכשיר לחדר) בלוח החיוג.