Pokud správce přidá externí kontakty, tyto kontakty se zobrazí ve výsledcích hledání.

Pomocí záhlaví aplikace v aplikaci Webex můžete zavolat někomu jinému, kdo aplikaci používá. Systém automaticky vytočí telefonní číslo přiřazené kontaktu. Pokud není k dispozici telefonní číslo , které lze vytočit, použije se přiřazená e-mailová adresa .

V aplikaci pro počítač klikněte na Hledat, setkat se a volat, zadejte název, e-mailovou adresu nebo adresu videa a kliknutím proveďte zvukový hovor nebo videohovor.


 

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout na a na číselníku zadejte jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení pro místnosti).

Podrobnější informace o tom, jak může stolní telefon komunikovat s aplikací Webex, najdete v tématu Uskutečňování hovorů Webex ze stolního telefonu.

Klepněte na možnost Hledat a zadejte název, e-mailovou adresu nebo adresu videa. Poté klepnutím na možnost uskutečníte zvukový hovor nebo uskutečníte videohovor.


 
Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí klepnout na a na číselníku zadejte jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení pro místnosti).