Pomocí záhlaví aplikace ve Webexu můžete zavolat někomu jinému, kdo aplikaci používá. Systém automaticky vytočí telefonní číslo přiřazené kontaktu. Pokud není k dispozici telefonní číslo, které by bylo k dispozici, použije se přiřazená e-mailová adresa.

V aplikaci pro stolní počítače klikněte na Hledat, setkat se a zavolat, zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa a potom klikněte na zvukový hovor nebo na videohovor.


 

Pokud jste nastaveni pomocí telefonní služby, jako je Sjednocené volání CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat na číselníku jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti).

Informace o tom, jak může stolní telefon komunikovat se službou Webex, najdete v tématu Volání webexu z stolního telefonu.

Klepněte na Hledat a zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa. Klepnutím pak můžete provést zvukový hovor nebo provést videohovor.


 
Pokud jste nastaveni pomocí telefonní služby, jako je Sjednocené volání CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí klepnout a na číselník zadat jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti).