pronađite osobe, prostore, poruke, datoteke i uređaje pomoću aplikacije za radnu površinu i mobilne uređaje

Ako vaš administrator dodaje spoljne kontakte, ovi kontakti se pojavljuju u rezultatima pretrage.

Zaglavlje aplikacije u aplikaciji Webex možete da koristite da biste pozvali nekog drugog ko koristi aplikaciju. Sistem automatski bira broj broj telefona dodeljenih kontaktu. Ako nema datoteke za broj telefona biranje, koristi se dodeljeni e-adresa uređaj.

Kliknite na aplikaciju za radnu površinuPretražite, pokrenite sastanak i pozovite, unesite ime, e-adresa ili adresu video prenosa, a zatim kliknite nada biste uputili audio poziv ilida bi bio video poziv.


 

Ako imate podesiti kao što je telefonska usluga kao što su Unified CM Webex Calling ili Calling koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup tastaturi za biranje broja i možete da obavite poziv odatle. Samo kliknite i unesite ime osobe, e-adresa adresu video prenosa (kao što je sobni uređaj) na tabli za biranje broja.

Više informacija o tome kako vaši korisnici mogu stoni telefon komuniciraju sa aplikacijom Webex potražite u članku Upućivanje poziva putem aplikacije Webex preko stoni telefon.

DodirnitePretražite i unesite ime, e-adresa ili adresu video prenosa. Zatim dodirniteda biste uputili audio poziv ilida bi bio video poziv.


 
Ako imate podesiti kao što je telefonska usluga kao što su Unified CM Webex Calling ili Calling koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup tastaturi za biranje broja i možete da obavite poziv odatle. Samo dodirniteOndai unesite ime osobe, e-adresa adresu video prenosa (kao što je sobni uređaj) na tabli za biranje broja.