Zaglavlje aplikacije u aplikaciji Webex možete da koristite da biste pozvali nekog drugog ko koristi aplikaciju. Sistem automatski bira broj telefona dodeljen kontaktu. Ako ne postoji broj telefona za biranje broja, koristi se dodeljena e-adresa.

U aplikaciji na radnoj površini kliknite na dugme Pretraži, upoznajte i pozovite , otkucajteime, e-adresu ili video adresu, a zatim kliknite da biste upućili audio poziv ili da biste napravili video poziv.


 

Ako ste podešeni sa uslugom telefona kao što su Objedinjeni CM, Webex poziv ili Poziv koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup datoteci za biranje broja i odatle možete da telefonirate. Samo kliknite i unesite ime osobe, e-adresu ili video adresu (kao što je sobni uređaj) na tabli za biranje broja.

Radi boljeg razumevanja načina na koji telefon na stolu može da komunicira sa Webex Aplikacijom, pogledajte članak Pravljenje Webex poziva sa telefona na stolu.

Dodirnite Pretraži i unesite ime, e-adresu ili video adresu. Zatim tapnite da biste napravili audio poziv ili da biste obavili video poziv.


 
Ako ste podešeni sa uslugom telefona kao što su Objedinjeni CM, Webex poziv ili Poziv koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup datoteci za biranje broja i odatle možete da telefonirate. Samo dodirnite tada i unesite ime osobe, e-adresu ili video adresu (kao što je uređaj u sobi) na tabli za biranje broja.