Du kan bruke appoverskriften i Webex App til å ringe noen andre som bruker appen. Systemet ringer automatisk telefonnummeret som er tilordnet kontakten. Hvis det ikke er et telefonnummer å ringe, brukes den tilordnede e-postadressen.

På skrivebordsappen din klikker du på Søk, møt og ring, skriver inn navnet, e-postadressen eller videoadressen og klikker på for å utføre en lyd- eller videosamtale.


 

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.

Hvis du vil ha en bedre forståelse av hvordan bordtelefonen kan samhandle med Webex App, kan du se Foreta Webex-anrop fra bordtelefonen.

Trykk på Søk og skriv inn navn, e-postadresse eller videoadresse. Trykk deretter på for å foreta et lydanrop, eller for å foreta en videosamtale.


 
Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare trykk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.