Du kan använda apprubriken i Webex-appen för att ringa någon annan som använder appen. Systemet ringer automatiskt det telefonnummer som har tilldelats kontakten. Om det inte finns ett telefonnummer att ringa används den tilldelade e-postadressen.

I skrivbordsappen klickar du på Sök, träffas och ring – skriv in namnet, e-postadressen eller videoadressen och klicka sedan för att ringa ett ljudsamtal eller ringa ett videosamtal.


 

Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som värd för en tjänsteleverantör, har du också tillgång till en knappsats och kan ringa ett samtal från den. Klicka och ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (t.ex. en rumsenhet) i knappsats.

För en bättre förståelse för hur dina skrivbordstelefon kan interagera med Webex-appen, se RingaWebex-samtal från din skrivbordstelefon.

Knacka på Sök och ange namn, e-postadress eller videoadress. Tryck sedan för att ringa ett ljudsamtal eller för att ringa ett videosamtal.


 
Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som värd för en tjänsteleverantör, har du också tillgång till en knappsats och kan ringa ett samtal från den. Tryck bara på och ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (t.ex. en rumsenhet) i knappsats.