hitta personer, utrymmen, meddelanden, filer och enheter med skrivbordsappen och mobilappen

Om administratören lägger till externa kontakter visas dessa kontakter i sökresultaten.

Du kan använda apprubriken i Webex-appen för att ringa någon annan som använder appen. Systemet ringer automatiskt upp det telefonnummer som tilldelats kontakten. Om det inte finns ett telefonnummer att ringa används den tilldelade e-postadressen.

Klicka på skrivbordsappenSök, träffas och ring, ange namn, e-postadress eller videoadress och klicka sedan påför att ringa ett ljudsamtal, ellerför att ringa ett videosamtal.


 

Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som en tjänsteleverantör är värd för, har du också åtkomst till en knappsats och kan ringa ett samtal därifrån. Klicka och ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (till exempel för en rumsenhet) i knappsatsen.

Mer information om hur din skrivbordstelefon kan interagera med Webex-appen finns i Ring Webex-samtal från din skrivbordstelefon.

Tryck påSök och ange namn, e-postadress eller videoadress. Tryck sedan påför att ringa ett ljudsamtal, ellerför att ringa ett videosamtal.


 
Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som en tjänsteleverantör är värd för, har du också åtkomst till en knappsats och kan ringa ett samtal därifrån. Tryck bara påsedanoch ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (till exempel för en rumsenhet) i knappsatsen.