Тествайте микрофона си, преди да започнете среща, за да проверите дали са необходими допълнителни конфигурации, като премахване на шума или гласова оптимизация. Имате възможност да запишете себе си и да възпроизведете записа или да активирате непрекъснато тестване.

Тази функция не е налична на DX70 или DX80.

1

Плъзнете надясно на началния екран, за да отворите контролния панел.

2

Докоснете Микрофон и изберете Тест микрофон .

3

  1. Докоснете Запис за да запишете себе си за максимум 6 секунди. Когато сте готови, докоснете бутона Play . Типът конфигурация за премахване на шума може да бъде променен след като записът е направен.

  2. Превключете Повторение и изберете Старт . Сигналът от микрофона ще се възпроизвежда непрекъснато с 3 секунди закъснение.