Тествайте микрофона си, преди да започнете среща, за да проверите дали са необходими допълнителни конфигурации, като премахване на шума или гласова оптимизация. Имате възможност да запишете себе си и да възпроизведете записа или да активирате непрекъснато тестване.

Тази функция не е налична за DX70 или DX80.

1

Плъзнете надясно по началния екран, за да отворите контролния панел.

2

Докоснете Микрофон и изберете Тестов микрофон .

3

  1. Докоснете Започване на запис, за да се записвате за максимум 5 секунди. Когато сте готови, докоснете бутона Възпроизвеждане . Типът на конфигурацията за отстраняване на шума може да бъде променен след извършване на записа.

  2. Превключете записа на цикъла и изберете Начало на записа . Микрофонният сигнал ще се възпроизвежда непрекъснато със закъснение от 3 секунди.