Testirajte mikrofon pre nego što započnete sastanak da biste proverili da li su potrebne dodatne konfiguracije, kao što su uklanjanje buke ili optimizacija glasa. Imate opciju da snimite sebe i reprodukujete snimak ili da omogućite neprekidno testiranje.

Ova funkcija nije dostupna na DX70 ili DX80.

1

Brzo prevucite prstom nadesno na početnom ekranu da biste otvorili kontrolnu tablu.

2

Dodirnite mikrofon i odaberite stavku Testiraj mikrofon .

3

  1. Dodirnite stavku Snimi da biste snimili sebe maksimalno 6 sekundi. Kada završite, dodirnite dugme " Reprodukuj ". Tip konfiguracije uklanjanja buke može da se promeni nakon snimanja.

  2. Prebacite se na dugme "Ponovi " i izaberite stavku Start . Signal mikrofona će se neprekidno puštati unazad sa zakašnjenjem od 3 sekunde.